Analitik Kimya Sektöründe En Yeni Tedarikçiniz...

BİZİ ARAYIN:
0 (850) 432 22 35

Çevresel Analiz Standartları

Son 100 yılda, insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak çevre giderek daha da fazla kirlendi. Chiron’un, bilinen ve ortaya çıkan kaygı verici bileşenlerin gözetimi için sunduğu standartlar:

·        Organotinler

·        Alev geciktiriciler

·        Klorlu parafinler (CP'ler)

·        Poliklorlu bifeniller (PCB)

·        Per- ve polifloroalkil maddeler (PFAS)

·        Nonilfenol etoksilatlar

·        Alkilfenoller