Analitik Kimya Sektöründe En Yeni Tedarikçiniz...

BİZİ ARAYIN:
0 (850) 432 22 35

MEDICHEM, laboratuvar çalışmalarında; geliştirici, üretici ve distribütör olarak 30 yılı aşkın bir deneyime sahiptir.


 

Toksikolojik, Adli ve Klinik Kimyaya Yönelik Referans Materyalleri

MEDICHEM, kimyasal-toksikolojik analizlerin iç kalite kontrolü için doğruluk ve kesinlik çalışmalarına yönelik, çeşitli matrislerde (serum, tam kan, idrar, su, saç) yüksek kaliteli kalibrasyon ve kontrol standartları sunar.

Rutin analiz gereksinimlerinizin, standart konsantrasyonlarda, kapsamlı bir analit yelpazesiyle karşılanmasını sağlar.

Saç analizi için güncel olarak sınıflandırılmış saç referans malzemeleri, yeni bir kalite standardı belirliyor. MEDICHEM, 1 mm'lik tam saç lifi segment uzunluğu üreten benzersiz bir işlem yoluyla; saç liflerinin güvenilir ve tahribatsız şekilde homojenizasyonunu sağlayan dünya çapındaki ilk üreticidir. Bu, rutin saç analizinin izlenmesinde, toz haline getirilmiş numunelerle mümkün olandan çok daha yüksek bir hassasiyet sağlar.

 

Reaktifler

Başlangıçta markanın ana odak noktası klinik kimya reaktiflerinin geliştirilmesi ve üretimiydi. Günümüzde ürün yelpazesi, çeşitli parametrelerin belirlenmesine yönelik bileşenleri içermektedir. Bunlar; a-amilaz, alkalin fosfataz, kan alkolü, toplam bilirubin DPD, kolesterol, CHOD/PAP, CHE, kreatinin PAP, CK, demir, toplam protein, glikoz, GOT (ASAT), GPT (ALAT), GGT, ürik asit PAP, üre, bakır PAESA, lipaz PAP, mikroproteinler, asit fosfataz, trigliseritler GOD/PAP, D-ksiloz ve diğerleri olarak örneklendirilebilir.

 

Referans materyalleri

MEDICHEM, 1989 yılında, toksikolojik ve adli analizlerin kalite kontrolüne yönelik referans malzemeleri geliştirmek maksadı ile adli tıp enstitüleri ve tıbbi laboratuvarlarla yakın bir işbirliği içinde çalışmalarını başlattı.

Kısa bir süre sonra MEDICHEM, yeterlilik testleri için kontrol numunelerinin üretimi görevini üstlendi. Bu numuneler, DGKL (Alman Klinik Laboratuvar Tıbbı Derneği, eski adıyla DGKC), CSCQ (Centre Suisse de Contrôle de Qualité) ve SFTA (Société Française de Toxicologie Analytique) başta olmak üzere; pek çok referans kurum tarafından hem yurt içinde hem de yurt dışında dış kalite kontrol materyalleri olarak kullanıldı.

MEDICHEM, 1995 yılında, referans materyalleri üretiminde, Medidrug® ve Medisafe® adındaki ticari markalarını tanıttı.

Klinik-kimya laboratuvarlarının yanı sıra, toksikoloji ve adli tıp enstitülerinde de, Medidrug® ve Medisafe® markaları, bağımsız referans malzemeleri için standart haline gelmiştir. Bunların kullanımı, reaktiflerden veya cihazlardan bağımsız analitik yöntemlerin kalite kontrolünü garanti etmektedir.

MEDICHEM kalite kontroller numuneleri, GTFCh (Toksikolojik ve Adli Kimya Derneği) , SFTA (Fransız Analitik Toksikoloji Derneği) , SoHT (Saç Testi Derneği), EWDTS (Avrupa İşyeri Uyuşturucu Testi Derneği) veya Alman Tabipler Birliği gibi profesyonel mesleki kuruluşların yönergelerine uygun olarak, Almanya'daki toksikoloji ve adli tıp enstitülerindeki müşterilerimizle yakın işbirliği içinde üretilmektedir.

 

Saç referans malzemeleri

Günümüzde, analitik yöntemlerin ve test edilen maddelerin sayısı sürekli artmaktadır. Ancak doğrulanmış hedef değerleri ve güvenilir numune homojenliği olan kalite kontrol malzemeleri, çoğu aplikasyon için pratik olması gereken konsantrasyon aralıklarında piyasada genellikle mevcut değildir.

Bu nedenle, MEDICHEM, saç referans malzemeleri için yeni üretim yöntemleri geliştirmeye başlamıştır. Ana odak noktası ise, öğütme işlemlerinden kaçınarak saç yapısının korunmasıdır.

1 mm'lik son derece düzgün segment uzunluklarına sahip olan bölümlendirilmiş saç referans malzemelerimiz 2012'den beri ürün portföyünde mevcuttur. Bunlar, ilk olarak alkol tüketimini belirlemek amacı doğrultusunda, özgün ve ekim yapılmış kontroller olarak, daha sonra ise 47 narkotik ve uyuşturucunun tespitine yönelik ekim yapılmış saç kontrol numuneleri olarak kullanıldı.

Saç kontrol ürünleri, GTFCh (Toksikolojik ve Adli Kimya Topluluğu), SoHT (Saç Testi Topluluğu), EWDTS (Avrupa İşyeri Uyuşturucu Testi Topluluğu) gibi profesyonel kurumların tavsiye ettiği kriterlere uygun olarak önemli konsantrasyon aralıklarında, çeşitli numunelerle, ürün portföyünde mevcuttur.