Analitik Kimya Sektöründe En Yeni Tedarikçiniz...

BİZİ ARAYIN:
0 (850) 432 22 35

Adli ve Klinik Toksikoloji LC-MS/MS Analiz Kiti

Bağımlılıkla mücadele kapsamında dünyada birçok laboratuvar, kan, idrar, tükürük, kıl, nefes, safra sıvısı gibi biyolojik materyallerde uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde analizi yapmaktadır. Yaygın kullanılan immunoassay tekniklerin, interferanslara açık olması, yeni geliştirilen molekülleri tespit edememesi gibi sınırlamaları nedeniyle, sıvı kromatografisi ardışık kütle spektrometrisi (LC-MS/MS) kullanılarak geliştirilen yöntemler altın standart olarak kabul edilmektedir.

EqC Ar-Ge laboratuvarlarının geliştirmiş olduğu biyolojik materyallerde uyuşturucu yarıcı madde analiz kiti ile 100 farklı madde LC-MS/MS cihazında tek bir analizde tanımlanmaktadır. Analiz süresi 15 dakika olup 32 adet iç standart ile birlikte 132 adet molekül taranarak her bir maddenin kantitatif olarak sonucu belirlenmektedir. Yöntem validasyonu CLSI rehberlerine göre yapılmıştır. Ekstraksiyon amacıyla, kit ile birlikte sağlanacak olan, hazır ve tek kullanımlık Drug Extraction Tube ekstraksiyon süresini kısaltarak laboratuvardaki iş yükünü önemli ölçüde azaltmaktadır. Laboratuvarınızda bulunan cihazda, yöntem optimizasyonu ve verifikasyonunu teknik ekibimiz tarafından tamamlanacaktır. Seçilen ana yöntemler ve prosedürler EN ISO 13485'e dayanmaktadır.

 LC-MS/MS LC-MS/MS Kan Analiz Kiti

LC-MS/MS İdrar Analiz Kiti


 

 EqC Ekstraksiyon Tüpleri

EqC Ekstraksiyon Tüpleri (Toksi-Tüpler olarak bilinir), kötüye kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere geniş bir ilaç yelpazesinin ve bunların metabolitlerinin verimli bir şekilde ekstraksiyonu için tasarlanmıştır.

EqC Ekstraksiyon Tüpleri, çok sayıda ilacın en iyi seviyede ekstraksiyonunu sağlayacak şekilde formüle edilmiştir.

EqC Ekstraksiyon Tüpleri, Extraction Tube A ve Extraction Tube B Tüpleri olarak 2 farklı çeşidi mevcuttur.

EqC Extraction A Tüpleri, analjezikler, antidepresanlar, uyarıcılar, sakinleştiriciler ve diğer ilaç sınıfları gibi bazik ve nötr ilaçların ekstraksiyonu için tasarlanmıştır.

EqC Extraction B Tüpleri, barbitüratlar ve hipnotikler gibi asidik ve nötr ilaçların ekstraksiyonu için tasarlanmıştır.

Ekstrakte ilaçları içeren EqC ekstraksiyon tüplerindeki renksiz üst organik faz ayrılır ve çözücü buharlaştırılarak ilaçlar konsantre edilebilir. Ekstrakte edilen ilaçlar, mevcut birçok analitik teknikle ayrılabilir, tespit edilebilir ve tanımlanabilir.


 DİĞER KİTLER

KATEKOLAMİNLER

METANEFRİNLER

PLAZMADA SEROTONIN

HVA, VMA, 5-HIAA

TOPLAM HOMOSİSTEİN

YENİDOĞAN TARAMA

AMİNO ASİTLER

FENİLKETONÜRİ

ORGANİK ASİTLER

STEROİD HORMONLARI

YAĞ ASİTLERİ

TERAPÖTİK İLAÇ İZLEME

ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR

İMMUNSUPRESİF İLAÇLAR

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR

ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR

25 (OH) VİTAMİN D2/D3 HPLC

25 (OH) VİTAMİN D2/D3 LC-MS/MS

K VİTAMİNİ LC-MS/MS

A & E VİTAMİNİ

EqC Ekstraksiyon Tüpleri


EqC Ekstraksiyon Tüpleri